Terapeutická linka

Sluchátko

Cesta k psychoterapii a ke spokojenějšímu životu

Volejte anonymně a ZDARMA* 212 812 540 v provozní době
nebo napište a my se Vám ozveme.

Více informací

*Platíte pouze cenu hovoru Vašemu operátorovi podle jeho aktuálního ceníku. Pokud by Vás zavolání stálo draho, nechte nám vzkaz a my se Vám ozveme zpátky, aby byla pro Vás naše služba dostupná.

Komu je linka určena

Linka je určena všem, které něco trápí na duši. Naším cílem je pomoci vám s tím, co vás trápí, poskytnout vám informace, jak může být psychoterapie užitečná a pomoci zlepšit kvalitu vašeho života.

Mladí dospělí

úzkosti, rozchod, stres spojený se školou, samota

Střední věk

deprese, vztah s partnerem, stres, děti, ztráta zaměstnání

Senioři

samota a osamělost, vztahy v rodině, ztráta, úmrtí nebo smrt

Pamatujte ale, že i kdybyste si chtěli jen popovídat, či by váš problém nebyl na seznamu, můžete zavolat. Už jen si připustit, že nás něco trápí, je první krok na cestě k lepšímu životu. Terapie vám může na této cestě nabídnout pomocnou ruku. Pokud si s nápadem chození na terapii už nějakou dobu pohráváte a nevíte, jak najít toho správného terapeuta, nebo žádný ve vašem okolí není, u nás si můžete vyzkoušet, jak terapie probíhá. A kontakty na spolehlivé terapeuty vám pomůžeme najít.

Jsme připraveni být nablízku všem s trápením potřebným lidem na druhém konci “drátu”.

Jak to funguje

Zavolejte v provozní době a budete automaticky spojeni s vyškoleným psychoterapeutem. Ten s Vámi anonymně povede terapeutický nebo poradenský hovor – až 50 minut. Platit budete jen poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je zdarma.

Úplně jednoduše. Podívejte se na naši provozní dobu a během ní vytočte číslo 212 812 540 nebo nám napište. Platíte pouze běžné poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je zcela zdarma. Telefon vám automaticky zvedne jeden z našich vyškolených psychoterapeutů, který se vám bude věnovat až 50 minut. Zavolat potom můžete ještě dvakrát a to již svému psychoterapeutovi. Termín si spolu domluvíte na konci prvního telefonátu.

Chci vědět víc

Vaši identitu neznáme a nemůžeme ji tedy ani sdělit nikomu dalšímu. Celou dobu zůstáváte v anonymitě a o sobě nám říkáte jen to, co chcete. Evidujeme pouze vaše telefonní číslo a krátkou neadresnou informaci o tématu rozhovoru.

V případě, že se všichni terapeuti budou věnovat klientům, kteří se dovolali před vámi, můžete zkusit zavolat později. Naši terapeuti také uvidí zmeškaný hovor a zkusí vás při nejbližší volné chvíli kontaktovat. Případně vyplňte kontaktní formulář a my vám zavoláme zpět. Předem si přes SMS ověříme, že se Vám termín zpětného volání hodí. Nemusíte se bát, že bychom vás vyrušili v práci či v jiný nevhodný okamžik. V průběhu Vašeho třetího hovoru s psychoterapeutem proberete vaši další cestu. V případě, že budete mít zájem v terapii pokračovat, bude vám doporučen pro vás dostupný odborník.

Proč zkusit psychoterapii

“Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu probouzíte
s pocitem marnosti, nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám váš vztah opět nevyšel.

Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, nespokojenost – různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení.

Když vám doktor řekne: ,Heleďte, už jsme udělali všechna vyšetření a z našeho medicínského pohledu jste úplně
v pořádku‘, ale vás stále něco bolí, břicho, hlava, záda, srdce.

Čas na psychoterapii je, když máte jakékoliv trápení
a už jste zkusili běhat, povídat si o tom s přáteli, nechat
to chvíli plavat a ono to stále nepřechází,“ říká klinický psycholog, psychoterapeut a předseda České asociace
pro psychoterapii Jiří Drahota.

Co mi terapie může dát

Co mi terapie může dát

  • Může pomoci překonat náročné životní období – partnerské neshody, rozvod či rozchod s partnerem, nemoc vaši či vašich blízkých, traumata a nebo úmrtí.
  • Pomůže vyrovnat se s tím, co již změnit nemůžete.
  • Pomůže vám poznat své emoce a chování a možná je i změnit, pokud již dnes nejsou užitečné, napravit vztahy v rodině, abyste zase našli společnou řeč.

Naučíte se

  • O svoji duši pečovat tak, aby vás v budoucnu třeba v některých situacích už nebolela.
  • Při ní jinému přístupu k sobě, a mnohdy také soucitu se sebou samým.

Psychoterapie je cesta

  • K osobní svobodě a zodpovědnosti za sebe a svá rozhodnutí.
  • Najděte s námi tu svou a žijte spokojený a naplněný život.

Máme pro vás 3 hovory ZDARMA*

Zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.

Pokud se nacházíte v krizové situaci a cítíte, že to vlastními silami nezvládnete, neváhejte a zavolejte na anonymní krizovou linku důvěry.

Naši terapeuti

Mgr. Libuše Pecková Svitáková

Vystudovala jsem sociální práci a pedagogiku na UP v Olomouci. Absolvovala jsem systematický výcvik v rodinné terapii dle přístupu transformační systemické terapie V. Satirové – MOVISA VI a Kids‘ Skills (výcvik v přístupu zaměřeném na řešení). Ve své více než dvacetileté práci s dospělými i dětmi se specializuji na problémy ve vztazích, práci nebo studiu, obtížné životní situace, úzkosti, obavy, stres, dopady závažných onemocnění, partnerské a rodinné problémy, pomoc učitelům a zdravotníkům. Jsem členka ČAP, SOFT a členka Společnosti transformační systemické terapie V. Satirové v ČR.

Mgr. Petra Večerková

Věnuji se supervizím, lektorování, rodinné i individuální terapii a terapeutické práci s dětmi. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na MU v Brně a Zdravotně sociální fakultu v ČB. Absolvovala jsem výcviky v Systemické rodinné terapii (ISRT Brno), Systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu V. Satirové (IVS ČR), Neuroscience and Satir in the Sand Tray, Dydické vývojové psychoterapii (DDP) a zahajuji výcvik v Terapii hrou. Jsem akreditovaným terapeutem SOFT a AVANTA.

Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Jsem frekventantkou výcviku v systemické psychoterapii Umění terapie. Absolvovala jsem odborné stáže v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr, Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy a na Lince důvěry. Studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity jsem zakončila doktorským studijním programem Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. Působím jako sociální pracovnice, vysokoškolský pedagog a psychoterapeut. Vedle lektorování v sociální oblasti a zdravotnictví jsem 13 let poskytovala individuální a skupinové supervize. Zaměřuji se na práci s jednotlivcem i se skupinou.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Vystudovala jsem pedagogiku, sociální práci, speciální pedagogiku a speciální andragogiku na PdF UP v Olomouci a PdF MU v Brně. Jsem systemický psychoterapeut (5 letý výcvik GI institut), dále se ještě vzdělávám v integrativní rodinné psychoterapii. Mám 17 let praxe práce s dětmi s poruchou chování a jejich rodinami. V terapeutické i poradenské praxi se specializuji na děti s poruchou chování nebo problematickým dospíváním (vč. ADHD a Aspergerova syndromu) a klienty s duševním onemocněním (úzkosti, deprese a další) a seniory. Na Sluchátku pracuji jako dobrovolník.

Mgr. Lucie Bradová

Vystudovala jsem psychologii na PVŠPS. Absolvovala jsem muzikoterapeutický výcvik a dokončuji psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. Působila jsem jako psycholog ve školství a zdravotnictví. Pracuji s dětmi, které trápí různé úzkosti, mají poruchy řeči, pozornosti nebo PAS. Dospělí a dospívající se na mě obrací většinou kvůli úzkostné symptomatice a vztahovým obtížím.

RSDr. Jan Vavřička

Ve své terapeutické i poradenské praxi se zaměřuji na řešení vztahových problémů a poskytování psychoterapeutické podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami autistického spektra či chování, klientů, rodin a pracovníků hospicu a v Poradně pro ženy a dívky. Jsem absolventem Komplexního výcvikového programu Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům, kurzů  Základy aplikované behaviorální analýzy, Praktická aplikace nových terapeutických metod a pomůcek ve výuce žáků s tělesným postižením, Dramaterapie a Základních relaxačních technik. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Mgr. Kateřina Radovnická

Studium psychologie jsem absolvovala na FF UK v Praze. Jsem frekventantkou posledního ročníku psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii. Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci, kurz psychoterapie zaměřené na tělo, kurz relaxačních technik a další. V rámci práce s klienty (přes 500 hodin praxe) se zaměřuji na jejich podporu v náročných životních situacích, potíže s úzkostmi, ve vztazích i v oblasti seberozvoje. 

Ing. Pavlína Strnadová

Absolvovala jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii a výcviky Systemická supervize a koučování pro pomáhající profese a Rodinné konstelace a pohyby duše. Dokončuji magisterské studium Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, studovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS. Od roku 2014 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které nabízím jak individuální, tak párovou a rodinnou terapii.

Mgr. Petr Fabián, PhD.

Vystudoval jsem systematickou filozofii (Ignatianum Kraków), Křesťanskou výchovu na UP Olomouc a Speciální pedagogiku. Absolvoval jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik Logoterapie a existenciální analýza a výcviky Terapie zaměřená na řešení a Supervize zaměřená na řešení. Ve své praxi nabízím individuální a rodinnou terapii a věnuji se dětem a mládeži zneužívající návykové látky.

Ing. Milan Balun

Absolvoval jsem výcvik v hlubinně – dynamické psychoterapii se specifickým zaměření na oblast psychotraumatu na Rafael Institutu. Jsem absolventem kurzu a držitelem osvědčení v oblasti relaxační hypnózy od Institutu hypnózy & hypnoterapie. ​Jsem frekventantem výcviku EMDR ​(metody zvládání traumatu a nepříjemných vzpomínek pomocí bilaterální stimulace mozku – EMDR​) a​ krizov​é ​intervenc​e​.​ ​Ve své soukromé praxi se věnuji individuálním práci s klienty.

Mgr. Anna Dvořáčková

Absolvovala PVŠPS obor Psychologie a výcvik v daseinsanalytickém směru tamtéž.

Mgr. Lucie Hašková

Absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK a výcvik MOVISA, Společnost transformační systemické terapie Virginie Satirové.

Mgr. Iva Rainerová

Vystudovala Andragogiku na FF UK a absolvovala výcvik MOVISA, Společnost transformační systemické terapie Virginie Satirové.

Mgr. Jaroslava Máliková

Vystudovala FTVS UK obor učitelství a FHS UK. Absolvovala mimo jiné výcviky v Integrativní rodinné terapii, Systemické supervizi a koučování, Eriksonovské hypnoterapii a Systemická psychoterapii.

Mgr. Žaneta Říhová

Vystudovala jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Absolvovala výcvik v Existenciální terapii a logoterapii (Slea), Traumaterapii (Slea), KI Bílý kruh bezpečí a Riaps a Rodinný výcvik (Indept).

Mgr. Věra Dufková

Vystudovala Univerzitu v Hradci Králové a PVŠPS a absolvovala Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu.

Mgr. Petr Hýl

Titul magistra získal v oboru Sociální práce na OU v Ostravě, výcvik v psychoterapii i supervizi absolvoval v MOVISA Společnost transformační systemické terapie Virginie Satirové.

Mgr. Elena Strupková

Vystudovala DAMU a absolvovala výcvik v Logoterapii a existenciální analýze SLEA.

Mgr. Adam Wojtovič

Vystudoval UP Olomouc a Univerzitu v Ůmea (Švédsko) a v Daletu absolvoval Solution Focus – komplexní výcvik a poradenství a terapii zaměřené na řešení.

Mgr. Hana Řepová

Vystudovala sociologii na FF UK a PVŠPS. Z výcviků absolvovala mimo jiné SUR (VIAP Praha), Daseinanalýzu v psychoterapii a poradenské praxi, Supervizi v pomáhajícíh profesích (Hestia) a další.

Mgr. Kamila Jirsáková

Vystudovala PVŠPS a absolvovala Výcvik v Arteterapii, koncipovaný jako SUR (akreditace MŠMT, ČAA a České as. adiktologů) a dvouletý psychoterapeutický výcvik v aktivní imaginaci (J. Zlámaný).

Bc. Soňa Kolarová

Vystudovala na Teologické fakultě JU Sociální a charitativní práci a pokračuje na magisterském studiu obor Etika v sociální práci. Absolvovala Gestalt výcvik v Instepu.

Mgr. Eva Cudlínová

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu a absolvovala výcviky SUR, Výcvik v internetovém poradenství Modrá linka, TKI Remedium Praha, Výcvikový kurz Linky bezpečí.

Mgr. Lucie Brandtlová

Vystudovala obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK a absolvovala Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu (Rafael Institut).

Mgr. Martina Blažková

Vystudovala psychologii na UP Olomouc a je  kandidátní členka ČAP a frekventantka posledního ročníku výcviku Hermés Solutions Training u Františka Matušky.

Mgr. Petra Divíšková

Vystudovala jednooborovou psychologii na UP v Olomouci a je frekventantkou výcviku Umění terapie.

Příběhy ze Sluchátka

Upozornění: všechny identifikační údaje jsou změněny,
aby byla zachována anonymita klientů linky.

Mladí dospělí

Na Sluchátko volala studentka medicíny, která pracuje v domově pro seniory, kde hodně umírají lidé a ona to nezvládá. Smrt je všude okolo ní a ona neví, jak ji má přijímat, jak se s ní vyrovnat. Díky spolupráci s terapeutem na lince klientka došla k náhledu, že když na umírající nebude (stále) myslet, není to od ní sobecké. Terapeutem byla podpořena v tom, že je potřeba, aby se o sebe maximálně starala, aby chodila ven během dne, když to nejde večer, protože, jak sama řekla – chození jí pomáhá.

Na Sluchátko volala mladá slečna (25 let), aktuálně po diagnóze COVID, necítí se stále úplně ve své kůži, pracuje jako lékárnice. Sama ví, že si nakládá na sebe hodně a je na sebe přísná, v současné době kvůli dozvukům nemoci se nedokáže dostat zpět do „výkonnostního módu“. Necítí podporu rodiny ani přítele, kteří se ji snaží vyhecovat, aby byla aktivnější. Aby se nepoddávala a nebyla líná. Z toho je klientka mnohem více zničená. Terapeut klientku podpořil v tom, aby si toho nenakládala tolik, ale více poslouchala své tělo. Klientka se chce chovat laskavěji sama k sobě a každý den zkusí najít alespoň jeden moment, kdy se k sobě bude chovat laskavěji (navrhla, že si k jídlu objedná nějakou sladkost).

Střední věk

Paní Jana ztratila kvůli opatřením vlády práci uklízečky v kině. Ráda si povídá s lidmi, jiné koníčky nemá, ale nevydrží nic nedělat. Jsou s přítelem na chatě, on se snaží, ale nedokáže jí pomoct. Moc jí pomohlo mít možnost si promluvit s někým, kdo jí rozumí a chápe. Společně s terapeutem přišli na to, jakým aktivitám se může věnovat i na chatě a jak si naplánovat jednotlivé dny.

Senioři

Paní Jana ztratila kvůli opatřením vlády práci uklízečky v kině. Ráda si povídá s lidmi, jiné koníčky nemá, ale nevydrží nic nedělat. Jsou s přítelem na chatě, on se snaží, ale nedokáže jí pomoct. Moc jí pomohlo mít možnost si promluvit s někým, kdo jí rozumí a chápe. Společně s terapeutem přišli na to, jakým aktivitám se může věnovat i na chatě a jak si naplánovat jednotlivé dny.

Kontaktujte nás


* Povinné údaje


Provozní doba

Pondělí

10:00 – 12:00

16:00 – 19:00

Úterý

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

Středa

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

Čtvrtek

10:00 – 12:00

15:30 – 20:00

Neděle

11:00 – 12:00

Našim cílem je váš úsměv

Jsme rádi, že jsme mohli být po vašem boku na cestě ke spokojenému životu. Děkujeme za důvěru.